OBEZİTE AMELİYATI (ZAYIFLAMA AMELİYATI) TİPLERİ NELERDİR

OBEZİTE AMELİYATI (ZAYIFLAMA AMELİYATI) TİPLERİ NELERDİR

Obezite Ameliyatı (Zayıflama Ameliyatı) Tipleri Nelerdir?

Bu amaçla yapılan ameliyatlar kısaca 3 ana başlıkta toplanabilir.

  1. Hacim küçültücü ameliyatlar
  2. Emilimi azaltıcı ameliyatlar
  3. Kombine ameliyatlar

Bu ameliyat tiplerinden hangisinin hangi hastaya uygulanacağına karar vermek için hastalar detaylı bir şekilde değerlendirilir ve elde edilen verilere göre karar verilir.

DOSYALAR

Adres

Telefon

E-Posta

DRHAKANBOZKURTOGLU
@2018 Tüm hakları saklıdır.