OBEZİTE CERRAHİSİ KİMLERE UYGULANIR

OBEZİTE CERRAHİSİ KİMLERE UYGULANIR

Obezite Cerrahisi (Zayıflama Ameliyatları) Kimlere Uygulanır?

Burada devreye Vücut kitle indeksi giriyor. Aslında vücut kitle indeksi tek başına belki yeterli bir kriter olmamakla beraber, şu an için obezite nedeni ile ameliyat kararı vemek için dünyada kabul gören en önemli kriter olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre;

  • VKİ  40 kg/m2 ‘nin üzerinde olan morbid obez kişilere
  • VKİ 35 kg/m2’ nin üzerinde olup beraberinde tip 2 diyabet hastalığı, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi yandaş hastalığı olan 3. Derece obez kişilere

obeziteyle mücadele kapsamında cerrahi uygulanır. Bu kararı verirken ek bazı kriterleri de cerrah gözardı etmez. VKİ yukarıdaki sınırlarda olup ameliyat edilmesi gereken grubu teşkil eden hastalarda aranacak ek kriterler;

  1. Hastanın yaşı 18’in üzerinde olmalı
  2. Şişmanlığa neden olan ek endokrinolojik hastalığı olmamalı
  3. Hastanın operasyonun öncesi ve sonrasında üzerine düşecek olan sorumlulukları yerine getirmesine engel ciddi bir psikolojik rahatsızlığı olmamalı
  4. 3 yılı geçkin süredir obezite hastası olmalı ve en az 3 kez 6 aydan uzun süre diyet proğramlarını uygulamış olmasına rağmen etkili kilo verememiş olması
  5. Hastanın ameliyat olmasına engel ciddi risklerinin olmaması

Tüm bu kriterler için uygun olan hastalarda artık hangi hastaya hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir.

DOSYALAR

Adres

Telefon

E-Posta

DRHAKANBOZKURTOGLU
@2018 Tüm hakları saklıdır.