VÜCÜT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

VÜCÜT KİTLE İNDEKSİ NEDİR?

Vücut Kitle İndeksi Nedir (VKİ)?

Bir kişinin kilogram cinsinden vücut ağırlığının, boyunun karesine olan oranı sonucu çıkan rakam o kişinin vücut kitle indeksini verir. Bu rakama göre biz hekimler hastaları sınıflandırarak hangi tip tedavi yöntemini kullanacağımıza karar veririz.

Buna göre hastalarımız VKİ;

  • 20’den küçük olanlar zayıf
  • 20-25 arasında olan kişiler normal
  • 25-30 arasında olan kişiler 1. derece obez
  • 30-35 arasında olanlar 2. derece obez
  • 35-40 arasında olanlar 3. derecede obez
  • 40 ve üzerinde olanlar Morbid Obez

olarak sınıflanır.

DOSYALAR

Adres

Telefon

E-Posta

DRHAKANBOZKURTOGLU
@2018 Tüm hakları saklıdır.